NAKON OBAVLJENE KUPOVINE DOBIĆETE LINK NA KOME MOŽETE PREGLEDATI OVAJ SEMINAR.

Seminar Vere Bojičić, u kome se bavi sledećim temama dostupan je na sajtu. Kratak pregled možete pogledati na snimku.

Znanja jezgra
Jezgro
Božija čestica
Svest
Stvaranje iluzije i pojava materije
Stvaranje čestica i zemlje
Čula vida
Ugljenik-materija
Vreme kao postojanje

Demontiranje ega
Elektra isceljivanje
Svetlosne kapi
Upotreba elektre
Duhovna uloga Slovenaca
Sloboda i osećaj zavisnosti
Strepljenje kao način života
Voda kao kolektivna svest
Konstrukcija civilizacija u odnosu na ishranu

Mikro i makro Kosmos
Moć znanja
Novi svet
Autoimune bolesti
Nivo ega i nivo svesti
Reinkarnacija
Nastanak DNK
Programiranje preko uma
Replikacija

Svest i stvaralački život
Svest je videti sebe i probuditi čula
Narkomanija
Svetlosne kapi
Svet mikroba